režim dňa - Margarétka - detské súkromné centrum - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

režim dňa

Režim dňa
ZAČIATOK PREVÁDZKY
                                                                                                                        06:30


PRÍCHOD DETÍ, ZDRAVOTNÝ FILTER, VOĽNÁ HRA,
RANNÝ KRUH, CVIČENIE, HYGIENA
                                                                                      06:30 – 08:30

DESIATA
                                                                                                                                     08:30 – 09:00

HYGIENA, HRY, VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA
A KREATÍVNA ČINNOSŤ, RELAXAČNÉ A POHYBOVÉ AKTIVITY
                                          09:30 – 10:00

HYGIENA, POBYT VONKU, HYGIENA
                                                                                     10:00 – 11:30

OBED
                                                                                                                                           11:30 – 12:15

HYGIENA, ČISTENIE ZÚBKOV, SPÁNOK, POSTUPNÉ PREBÚDZANIE DETÍ, HRY
              12:15 – 14:30

OLOVRANT
                                                                                                                                14:30 – 14:50

HYGIENA, HRY
ZÁUJMOVÉ, VZDELÁVACIE,
RELAXAČNÉ A POHYBOVÉ AKTIVITY VONKU, POSTUPNÝ ODCHOD DETÍ DOMOV       14:50 – 17:30                                                                                                 

KONIEC PREVÁDZKY
                                                                                                                             17:30

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky